Gledanje u šolju – brojevi, simboli, slova, znakovi i tumačenje

Mada se smatra da se gatanje u šolju ne može dokazati kao naučno validno i tačno, mnogi ljudi različitog stepena obrazovanja, veruju u ovu „metodu proricanja sudbine i budućnosti“, te je ona i danas zastupljena u velikoj meri štirom sveta, ali svakako i postoje neka uređena pravila i kada je pomenuto tumačenje simbola u talogu kafe u pitanju.

Neka opšta pravila kod tumačenja simbola i znakova iz taloga kafe

Naime, pravilo je da se nikada ne „gata“ u vreme verskih praznika kao ni nedeljom, dok se pak sa druge strane, kao „najpogodniji dani“ za ove „aktivnosti“ smatraju utorak i petak.

Druga važna i svima poznata činjenica kada je u pitanju gatanje iz šoljice kafe, jseu „želje koje se mogu poželeti“, te se potom protumačiti i šanse za njihovo ispunjenje, pa se tako mogu u toku jedne „seanse u istoj šoljici“, poželeti ukupno tri želje – ljubavna, poslovna i neka uopštena, i pravilo je da se ljubavne želje „pobadaju u talogu“ uvek i samo domalim prstom, dok se za poslovne želje koristi kažiprst.

Kako se „tačno gleda u šolju“ i koje su metode neophodne za neka što validnija tumačenja 

Od potrebnih „materijala“, najvažnije su manja džezva u kojoj se kafa kuva, čisto bela šoljica (i to najbolje srednje veličine i bez drške), i srednje „gusto kuvana kafa“, koja ne sme da ima ni previše ni premalo taloga (pa je najbolje da se omeri voda iz šoljice i da se na tu količinu doda malo više kafe nego što je uobičajeno).

Kafa koja je skuvana mora biti sveža i gatanju se pristupa odmah nakon što se kafa popije, i to tako što se nakon popijene kafe (koja ne treba da se pije hladna, već dok je još vruća), šoljica i malo „izokreće“ nežno levom rukom, da bi se talog što bolje rasporedio po dnu i da bi se malo i prohladio (obično se veruje da se šoljica treba da okrene oko tri do sedam puta u proseku).

Loading...

Nakon sprovedenog postupka se šoljica postavlja na tacnu, odnosno „prevrće se“ (mada se ipak nekada smatra da se tacna stavlja na otvor šoljice, pa se tek onda okrene, i tako ostaje nekoliko minuta dok se ne ohladi, ali ipak ne pretererano, jer će tada talog da počne da se sasušuje, i ništa neće moći da se „očita“ iz njega.

Bitna je napomena, koja je i poznata i vrlo logična, da se za tačno gatanje u skuvanu kafu nikada ne smeju dodavati šećer, mleko, niti bilo kakve druge vrste dodataka, jer ona tada ne može da se koristi za gatanje, a u nastavku teksta će biti i navedeni osnovni metodi kako gledati u šolju, te i kako protumačiti određene brojne, životinjske, ljudske i neke druge znakove i/ili simbole.

Koje osobine mora da poseduje onaj koji gleda u šolju i kako se najpravilnije iz šolje gata 

Pre svega je važno da osoba koja gata u šolju ima neki vid intuitivnog razmišljanja (ali ne da i izmišlja stvari i činjenice i da tako obmanjuje onoga kome gata), te i da ima nekog prethodnog iskustva u gatanju, i kako bi one nepredviđene i/ili pak nove simbole sa kojima se nije susretala, mogla da na neki realan način razjasni i da ih pojasni što bolje i kvalitetnije.

Poznato je da se sudbina iz šolje listića zelenog čaja, proricala još u vreme drevne Kine, a da se kasnije u Rimu i u današnjoj Italiji, ovakav metod i danas često koristi, umesto gatanja iz kafe (jer su u Italiji najpoznatiji napici kapućino i espresso kafa, koje nisu upotrebljive za gatanja).

Loading...

Međutim, kada je kafa postala rasprostranjena širom sveta i tako i Evrope, ona je praktično bila i zamena za opisanu metodu gatanja iz čaja, pa se upotrebljava po prethodno opisanom uputstvu za gatanja, uz predispozicije za “čitača simbola” koje su sledeće – dobra vidna funkcija; maštovitost i dobra inzuicija; prethodno iskustvo u tumačenju koje se pokazalo kao istinito u većini slučajeva, što daje dobru reputaciju i stvara poverenje kod ljudi.

Priprema kafe i način stvaranja “najboljeg taloga” kao i opis simbola i “delova šoljice” 

Mada se možda čini da je za gatanje iz taloga kafe dovoljno da se ona samo skuva i popije i da se nakon toga pristupi tumačenju, ipak je stvar malo komplikovanija, te i ima određene principe i/ili detalje koji se moraju ispoštovati, ako se ova metoda shvata “ozbiljno” i ako joj se ne pristupa sa šaljivom notom ili sa jednom dozom podsmeha i podrugljivosti.

Dakle, kafa se uvek pije tako što se šoljica drži isključivo u desnoj ruci, i na takav se način dalje određuju “polovine” koje se kasnije koriste kao granične, i uvek je najbolje da unutrašnjost šolje bude bele boje, jer su simboli u drugačijim situacijama nedovolno jasni i ne mogu biti validni za tumačenja.

Vreme koje je potrebno da se talog kafe dovoljno osuši (ali ne i da se on preterano sasuši), iznosi oko pet do deset minuta u proseku, i nikada ne sme da se u njega naliva nova kafa, kako bi mu se na taj način eventualno “povećala debljina”, ili se pokušalo da se motivi naglase i da se na neki i način “pojačaju”, sa ciljem da bi se bolje istumačili i analizirali.

Smatra se takođe, da kafa koja se pije sa namerom da se iz njenog taloga gata kasnije, mora da se u potpunosti ispije u ukupno tri do sedam “gutljaja”, ali je ovo ipak manje ili više individualno i ne i tako nužno pravilo, koje može da se ispoštuje ali i ne mora sasvim striktno da se sprovede.

Loading...

Simboli i oslikane figure na dnu šoljice kafe, oslikavaju onoga ko kafu pije, i njegova su “ličnost i karakter”, pa se tako i tumači njegova sudbina i/ili sadašnjost i budućnost, dok su ostale osobe i samo sporedna kolaterala, koja je sa onim kome se gata u posrednoj ili u neposrednoj vezi.

Važan je generalno i sam “raspored simbola i figura” u talogu kafe, pa se one posmatraju kao one na ivicama ili pri samom vrhu šolje, te one označavaju i svojevrsnu “geografiju šoljice”, koja će i kasnije biti detaljnije razjašnjena.

Pre nego se šolja okrene na tacnu ili na neki papir da bi se “ocedila dovoljno”, samo se blago i kružnim pokretima sa leva na desno “rasporedi ravnomernije” talog kafe, i nikako se ne sme u tome preterati, pa se ne dopušta da se talog preterano “mulja” niti da se pritiska, meša ili na bilo koji drugi način “raspoređuje namerno”.

Kada šolja ima dršku, ona se “očitava” tako što tumač simbola drži šoljicu da mu se drška nalazi sa desne strane, dok kod šoljica bez drške, strana sa koje je osoba kojoj se gata pila kafu, nalazi “do tumača simbola”, odnosno ona je okrenuta uz njegovo telo, a suprotna strana je prva koja se gleda i rastumačuje.

“Geografija šoljice i taloga kafe” iz koje se vrši tumačenje i analiza simbola i gatanje 

Pomenuta geografija šolje se posmatra i definiše na sledeći način, i jedna je od najvažnijih stavki za pravilno tumačenje znakova i simbola, bilo da su u pitanju brojevi, životinjske figure, ljudski i neki drugi “živi simboli”, te predmeti ili pak jasno vidljiva slova.

Dno šoljice kafe je takozvana “nesrećna oblast”, jer se na njemu nalazi najviše taloga koji daje i gustinu i crnu boju, pa je veruje se u tome i osnovni razlog.

Sa leve strane od drške šoljice se nalazi oblast koja oslikava karakter same osobe kojoj se gata, a leva polovina šoljice predstavlja vreme koje je buduće i koje će tek da se dogodi.

Sa druge strane, polovina leve strane šoljice koja je udaljenija od drške, predstavlja vreme koje zapravo baš i sada prolazi, dok se desna strana tj polovina šoljice odnosi na ljubav i na partnera koji je bračni ili emotivni partner.

Figure koje se nalaze raspoređene bliže dnu šoljice se odnose prema tumačenjima na ono što jeste “dalja budućnost” neke osobe, a oni simboli koji su “prema vrhu ili ivicama šolje se odnose na ili sadašnje vreme ili pak na bližu budućnost, mada se nekada smatra da generalno oni ili mogu da i označavaju i skoro putovanje ili neke promene (svakako i zavisno od toga koji je tačno simbol u pitanju).

Tumačenje i značenje brojeva koji se manje ili više jasno prepoznaju u talogu kafe 

Broj 1 – simbolika koja se odnosi na broj 1 u talogu akfe je dosta implikativna, i po pravilu ona označava neki novi početak ili nove prilike, koje će da se pojave u sadašnjosti ili u bližoj/daljoj budućnosti, a već prema tome gde se u šoljici ovakav brojčani simbol i nalazi;

Broj 2 – označava neko dvoumljenje i neodlučnost, ili se može odnositi na dupliranje neke sreće ili pak i problema i neprilika; po nekim tumačenjima ovakav simbol je najava skore bolesti; 

Broj 3 – tumačenje koje se u gatanjima odnosi na broj 3 jeste najčešće povezano sa nekom vrlo velikom srećom ili radosnim vestima koje će da se dese pre ili kasnije, ali se ne tako retko može odnositi na neki materijalni uspeh, te i sticanje velikog bogatstva i uspeha u poslu;

Broj 4 – predstavlja brojni simbol neke sreće i blagostanja, mada se nekada smatra i sasvim baš potencijalnim predznakom skorih svađa i sukoba, u najčešćim konotacijama sa osobama iz bliže okoline, te i sa onima sa kojima je osoba kojoj se gata vrlo bliska; 

Broj 5 – označava da ste vi “meta ogovaranja i zlonamernih tračarenja”, te i da nećete moći da dokažete drugima da ste vi sasvim pošteni i nedužni, jer se neko na vas baš ozbiljno “okomio”; imate neke velike neprijatelje kojih niste ni svesni i koje čak možda i smatrate dragim prijateljima i iskrenim osloncem i podrškom u životu i u neprilikama i nevoljama; 

Broj 6 – očekuje vas neka skora bračna ponuda ili pak poznanstvo sa osobom koja će da bude vaša “srodna duša”; kada se ovakav broj vidi “položen” ili pri dnu šolje, može da označava neku bračnu prevaru ili rastanak sa emotivnim partnerom; 

Broj 7 – simbol koji se odnosi na neku skoriju veliku sreću ili uspeh i ostvarenje i na privatnom i na poslovnom aspektu, svakako zavisno od toga u kom se delu šolje on nalazi, te ima ili različita tumačenja u zavisnosti da li je “okrenut naopačke”, pa se tumači kao slovni simbol “L”; a kada se vidi “sedmica sa crtom”, ona označava neki nagli prekid svega što je dobro i pozitivno, i već pak i skore neprilike i nevolje; 

Broj 8 – najava neke svađe ili konflikta sa porodicom, partnerom i/ili prijateljima; broj okrenut “položeno” označava neki vid stalnosti ili beskonačnosti, odnosno lako postizanje sreće koja će i da potraje, ili pak sasvim suprotno, jedno nemoguće razrešenje teške situacije kojoj se “ne nazire kraja”; 

Broj 9 – poznanstvo i skora putovanja i/ili dobre vesti od neke osobe koja je “stranac”, ali koja će imati važnu ulogu u vašoj budućnosti, pa i u životu uopšte; 

Broj 10 – “zaokruženje” nekih ciljeva se skoro može desiti, pa se očekuje velika pohvala i brojne i vredne nagrade; u emotivnom aspektu je ovaj broj simbolika skore sreće i radosti, pa i najava ili braka ili proširenja porodice; 

Broj 100 – multiplicirani uspesi i neke iznenadne i neočekivane radosti i ostvarenje želja i velikih ambicija i nadanja, i privatno i u poslovnom polju.

Životinjski simboli, slova, ljudske figure i opšti pojmovi koji počinju određenim slovima 

Slovo A – novi početak nečega što je bila vaša želja i nadanje; uspeh i sreća u emotivnom polju;

Ajkula – prevelike ambicije koje ne možete da ostvarite, te ćete pretrpeti velike gubitke i ostati i bez onoga što ste već imali i stekli; 

Ašov – uložićete neki veliki rad i trud koji neće dati očekivane rezultate; možda pokušavate da uporno “iskopate” neke svoje skrivene adute i da se dokažete i pokažete, baš kao neko ko ima i potencijala i mogućnosti da uspe; 

Automobil – stalno ste u nekoj žurbi i panici, mada za tim nema potrebe, jer ste pronašli način da ostvarite svu svoju sreću, i uskoro vas očekuju velika ostvarenja i radosti i na poslu i privatno; 

Anđeo – “beli anđeo” kao figura označava neke skore velike radosti i srećne događaje u vašem domu; “crni anđeo” je predznak za nevolje i probleme, pa čak i neku bolest ili smrt nekog člana vaše najuže porodice, te i vašu veliku tugu i očajanje; 

Ala; Aždaja – opasnost koje niste ni svesni vas “vreba”, ali ćete vi da se ponašate vrlo hrabro ili istrajno i mudro, pa ćete da uspete da se spasite na vreme velikih neprilika koje su vam “bile baš i za vratom”; 

Autobus – oko vas je dosta ljudi koji vas stalno savetuju i dele neka svoja mišljenja i iskustva, ali vi ne treba nikome da verujete, jer su se svi oni “udružili protiv vas”; ovakva figura na vrhu šolje, označava neko skoro poslovno putovanje ili pak izlet i druženje sa dragim osobama, radi sasvim i preko potrebnog opuštanja i rasterećenja; 

Antena – pokušavate da shvatite neke “signale i upozorenja” koja vam neko iskreno šalje, ali vi ćete svakako da se prevarite u procenama, i da svojom krivicom i nastradate, i da sve izgubite što ste stekli trudom i odricanjima;

Slovo B – dvoumićete se stalno oko nekih nepotrebnih i minornih problema, dok će vas pak neke realne neprilike sasvim uništiti i unazaditi; 

Baba – pred vama je neka skora velika tuga i očajanje, i to zbog gubitaka kojima se niste nadali, i koje su vama donele neke greške ili tajne koje ste imali u prošlosti; 

Beba – neke skore novosti, mada nejasno da li su one dobre ili po vas nepovoljne; kada je figura pri samom dnu šoljice, to označava neprilike koje su sasvim izvesne, i sa kojima ćete da se dugo mučite i da se borite da biste ih prenebregli; 

Balon – preterano ste se opustili i neke vaše prilike i sreća će da se “raspuknu” ili da vam olako i “izmaknu iz ruku”, jer ste bili nepromišljeni i niste se potrudili da istrajete, i da se izborite za svoj ideal i/ili velike ambicije, planove i nadanja; 

Brod – putovanje koje ste planirali dugo, i sa nestrpljenjem ste ga očekivali, neće da se realzuje i bićete razočarani i vrlo bezvoljni; 

Brojevi – skloni ste da se stalno opet i preračunavate i da stalno analizirate svaku sitnicu i da se bojite svojih planova i ideja, pa će to da vam značajno i uspori napredak i realizaciju ciljeva; 

Bik – potiskujete sve svoje potencijale i snagu koju realno posedujete; međutim za sve svoje baš i velike neuspehe, skloni ste da stalno okrivite neke druge osobe i da sav svoj bes i nezadovoljstvo potisnete u sebe, ali kada “planete” vrlo ste opasan neprijatelj; 

Bube – umnožićete svoje dosadašnje uspehe, bogatstvo i sreću, te ćete biti zadovoljni i veoma će da vam prijaju i pohvale i ljubav vaših bliskih i dragih osoba;

Slovo C – označava kao figura neke neočekivane događaje koje nećete moći da sasvim u potpunosti ispunite, te ćete biti “na pola kruga” zaustavljeni nekim svojim greškama, ili tuđim sabotiranjima;

Slovo D – stabilna ste osoba koja često ima tendenciju da “prenaglašava svoja dostignuća”, pa vi i niste omiljeni među društvom, jer svi smatraju da ste egocentrični i nadobudni; 

Slovo E – slovni je simbol nekog važnog obaveštenja ili vesti koje ćete morati da vi baš nekome saopštite uskoro, pa vas to opterećuje i želite da se što pre i “rešite tereta”; 

Slovo F – rešeni ste da po svaku cenu uspete i da se ostvarite, pa vas baš i ne zanimaju preterano tuđe kritike i/ili stavovi, iako bi možda bilo pametno da saslušate i poslušate pametnije od sebe; 

Slovo G – nemate snage ni volje da se stalno prepirete sa onima koji ne prihvataju vaša mišljenja i planove, i uskoro ćete da se osamostalite i da započnete neke svoje projekte, a i u kojima ćete da postignete veliki uspeh; 

Slovo H – može da “liči” na slovo “N” po ćiriličnom simbolu, ali svakako označava neku odlično postignutu ravnotežu, i najzad ste shvatili i rešili neke rizične situacije u skladu da potencijalnom koristi i dobrobiti koja je ekvivalentna naporima koje ste ulagali; 

Slovo I – pred vama je neka iskrena i odlučna osoba koju ćete da upoznate i da sa njom ostvarite izvanrednu saradnju, te i da se sasvim olako sporazumevate i “nadopunjujete”, 

Slovo J – neka skora ogovaranja i izdaja os strane prijatelja; prevarićete partnera i sasvim ćete da ga razočarate svojim postupcima koji vama ne priliče; 

Slovo K – vama “nije suđeno da stignete na vrh”, jer stalno kada pomislite da ste uspeli, dese se i neke nepredviđene i loše stvari koje vas sasvim unazade, pa vi i živite život “kao na klackalici”, i ne idete do kraja “ni napred ni unazad”, već je sve polovično i osrednje; 

Konj – kada se u talogu kafe kao jasna figura sagleda konj, to najčešće označava da ste se uvek trudili i radili marljivo i predano, te da vas očekuju neki skori uspesi i napredovanje; kada se gata osobama ženskog pola, konj označava sreću u ljubavi i skori brak ili prosidbu; kada se gata pak i muškarcima, ovakva figura simbolizuje uspehe i velika prijateljstva i uspešne saradnje i dogovor; 

Slovo L – zalažete se za nešto što je unapred “osuđeno na propast”, pa samo gubite i vreme i baš i svoju dragocenu energiju, ali nikako ne želite da odustanete i da se opametite napokon; 

Labud – kada se u talogu kafe kao figura vidi labud, on označava da ste osoba koja je ponosna i dostojanstvena i da nikada ne biste “izdali svoja uverenja za neke ciljeve koji bi vam ugrozili ili čast ili poštenje”; ovakav san označava da ćete lako i brzo da napredujete i da ćete bez velikih napora da uspete da ostvarite sve svoje zuamisli i ideje; 

Slovo M – označava da će neko da vas prevari, i da ćete se uskoro posvađati sa ljudima kojima i jeste verovali, a koji su vama bili “kamen spoticanja”, te i zboh kojih ste sve izgubili; 

Mačka – kada se vidi kao figura mačka u šolji, to nije neki dobar predznak za budućnost, pa ona označava da će neko da vas vrlo lukavo izmanipuliše, i da ćete morati da se sa njim otvoreno i vi i razračunate, te i da se suprotstavite “jačima”, a sve da biste dokazali da vi ni za šta niste krivi i odgovorni;

Slovo N – pred vama su skori veliki nesporazumi i konflikti; takođe ovakav simbol označava ili emotivni krah ili razvod braka, jer ste izgubili poverenje u partnera i želite da se rastanete; 

Slovo O – može lako da se poistoveti sa nulom; označava neki “začarani krug” u kome ste se pak našli i ne možete sebe da “spasite”; takođe u pozitivnom smislu može da znači da ćete da se vrlo i uskoro sasvim ostvarite, te i budete ispunjeni na svim životnim aspektima; 

Slovo P – propast i velike neprilike su pred vama; prevariće vas i prijatelji i porodica, te ćete da se raziđete sa partnerom, i nećete nikome moći dugo da verujete ni da se oporavite od “poraza”; 

Pas – kada se kao figura u šolji vidi pas, on jeste jasan simbol vernosti i poverenja, pa ćete biti vi srećni jer imate stalno na koga da računate i da se bezrezervno i oslonite; 

Patka – kada je jedna od jasno prepoznatih figura u talogu kafe patka, to obično označava da će neko sasvim da vas olako izmanipuliše i prevari, bilo na poslovnom i/ili na privatnom polju; 

Pečurka – kada je jedna od figura prepoznata kao pečurka u šolji, to označava da ćete da olako i steknete neko veliko bogatstvo kome se niste nadali, ali da ćete da se posve uzoholite, i postanete sebični, te i nikome nećete hteti da date zajam kada vas u nevolji i zamoli za pomoć; 

Paun – kada je jedna od figura koje se jasno vide u šoljici kafe paun, to označava da ste i pred velikim promenama, i da će vam se život sasvim “preokrenuti na bolje”, pa da vas očekuje baš i velika materijalna satisfakcija, skoro proširenje porodice i jedna radost i veliki ponos uopšteno; 

Pile – ukoliko je dominantna i jasno uočljiva figura u šoljici kafe pile, pred vama su neke lepe i povoljne vesti, i pre svega ćete da se obradujete prijateljima koji dolaze iz daleka i koje dugo vi niste videli;

Slovo R – označava neke radosti i napredak, kao i nekada suočavanja sa neprijateljima i odbranu svoje časti i poštenja, uz spremnost da se zarad “čistog obraza” rizikuje u svemu ostalom; 

Rak – kada je jasno vidljiva figura u šoljici kafe rak, to nema baš dobro predskazanje za skoru budućnost, pa označava da ćete da imate neka velika “nazadovanja” i nevolje, i da se suočite sa nekim opasnim neprijateljima, koji će sve da učine da bi vam ugrozili reputaciju; 

Slovo S – pokušavate da se stalno nekome/nečemu prilagodite, ali niste zadovoljni niti srećni što ste došli u situaciju da se “potčinjavate i dodvoravate” onima koji su u svakom smislu od vas baš i lošiji i gori; 

Sova – ukoliko je sova jasno vidljiva figura u talogu kafe, ona najčešće označava neke skore loše vest ili predskazuje čak i smrt i “zle slutnje” koje imate i koje će da se zaista i ostvare; 

Srce – figura koja dominira u talogu kafe i “oslikana je” kao jasno srce, ima simboliku i zavisi od toga da li je ono bele ili je crne boje; kada je srce u šoljici belo, označava iskrenost i čistotu nekih odnosa i sreću i blagostanje u svakom polju; kada je srce crno, označava de će neko na podmukao i pokvaren način da pokuša da prisvoji ono što vama pripada i da ćete da se veoma razočarate, jer ste toj osobi verovali;

Slovo T – pred vama je neka nejasna situacija, možda tragedija ili tačno ostvarenje onoga što ste naslutili da će loše i “naopako” da se dogodi; 

Slovo U – uspećete da dobijete ono što želite, ali samo ako se dovoljno “ponizite i budete molili nadmoćnije”, da vam pomognu da uspete i da stignete do svog cilja i rezultata; 

Slovo V – spremni ste da se izborite za pobedu i pravdu, ali ako je “V” okrenuto naopačke, nećete moći ništa da promenite i samo ćete lako sve da izgubite; 

Veverica – kada je dominirajuća figura veverica u šolji to je znak neke skore velike ili iznenadne radosti i sreće, te ćete da uživate sa najmilijima u blagostanju i lepim trenucima; 

Vuk – ukoliko je dominirajuća figura u šoljici kafe vuk, to označava skore svađe i sukobe sa vrlo vama važnim osobama, te i  koje ste smatrali prijateljima, ali koje su vas izneverile i pokazala se tačnom izreka da je “čovek čoveku vuk”; 

Slovo Z – ne umete da se izborite za sebe, i uskoro ćete da imate velike probleme na svim svojim ili privatnim, ili pak i  poslovnim životnim aspektima 

Zec – kada je dominirajući motiv u talogu od kafe zec, to označava da ste skloni da baš brzate u nekim svojim odlukama i postupcima, i upravo zbog toga i nekog stalnog straha koji imate, sreća vam “izmiče iz ruku”; 

Zmaj – kada je jasno uočljiva figura u šoljici kafe zmaj, to znači da će da vam se život uskoro i baš promeni, ali samo od vas lično zavisi da li će ta promena da bude dobra ili loša; naime, ako neke šanse koje ćete imati prihvatite, i odradite ih sa puno truda i kvalitetno, doživećete slavu i uspehe; no ako neke prilike propustite, ili ih prihvatite ali se postavite neozbiljno i površno prema ostvarenju ciljeva, slede vam veliki gubici i potpuno posrnuće; 

Slovo Ž – morate da shvatite svoje prioritete i da se u skladu sa potencijalima i mogućnostima i ponašate, pa i da se ne osvrćete stalno na zlurade komentare, kao i na tuđa nepodobna mišljenja; 

Žirafa – kada je figura koja se jasno nazire u talogu kafe žirafa, to označava da ste preterano lako skloni da svakoga osuđujete i ponižavate, i da stalno treba da dobro promislite, pre nego što nešto izgovorite ili učinite, da se ne biste kajali.

Sponzorisano

Loading...