Islamski sanovnik – tumačenje snova u Islamu

Mada je islamska religija i danas jedna od „najstrožijih“, ona ne zabranjuje tumačenje snova, iako je poznato da su u muslimanskoj veri snovi predstavljeni kao jedan svojevrsni oblik smrti, jer pak sam Alah osobe koje spavaju i sanjaju, a posebno one snove koji su „nepoželjni i zabrajeni“, kazni tako što im „uzima duše“ kada za to bude vreme.

Najpoznatiji islamski tumač snova jeste svakako onaj po Muhamedu Ibn Siri, koji je još poznat i kao Veliki Islamski Tumač Snova, a koji ima određene postulate i pravila koja se odnose i na sve osobe koje sanjaju, kao i na one koji snove “imaju prava da tumače”, pa će bliže objašnjenje biti navedeno u nastavku ovoga teksta.

Osnovni postulati i pravila tumačenja snova u islamskoj religiji za one koji sanjaju 

Dakle, kada su u pitanju snovi u islamu, postoje određeni “adabi” odnosno svojevrsna pravila i norme kojih se moraju striktno pridržavati osobe koje idu na spavanje i koje će potencijalno pak sanjati neke snove, a sve kako bi se predupredilo da se usni ono što nije “poželjno i što Alah ne odobrava kao takvo”.

Šest osnovnih pravila koja je ustanovio poznati imam Hafiz Ibn Hadžer El-Askalani, a koja treba da se ispoštuju od strane osoba koje idu na počinak, sve kako se ne bi slučajno usnilo ono što je Alah “zabranio i što ne odobrava” su:

1) treba stalno da se u svakoj situaciji ponaša pošteno i da se misli i govori samo istina i iskreno da se svako moli Alahu i da se ne ogreši o njegova pravila;

2) kada se legne na počinak, posuda u kojoj se pre spavanja peru ruke i umiva se lice uz izgovaranje molitve (a koja se naziva “abdest”), mora uvek da se nalazi sa desne strane odmah pored samoga uzglavlja i da se tako i zanoći, u miru i pročišćenju, sa iskrenim i mnogim molitvama;

Loading...

3) pre spavanja se mora nužno govoriti ona molitva koja je posvećena Alahu i koja treba da onome ko se iskreno moli da samo ono dobro i da prenebregne svako zlo, i koja se naziva “dova”, pa ako je ona iskreno izgovorena, Alah će da dobrom i poštenom verniku da dobro i na javi, i u snovima će da ga sačuva od zla;

4) nužno je da se pred spavanje “izuče” i određena poglavlja iz svete muslimanske knjige “Korana”, koja se nazivaju “sure” i to su – Et-Tin; El-Felek; El-Lejl; El-Ihlas; Eš-Šems i En-Nas;

5) zabranjeno je da se snovi ikada prepričaju osobama ženskog pola, upravo zato što su žene zapravo i sklonije da snove protumače “preko stvari, a ne prema značenju”, što je strogo loše, i najpre po Alahu i pogrešno i zabranjeno (jer se u ovoj religiji snovi nikada ne smeju “povezati” sa osobama ili sa predmetima, već se sagledavaju samo i uvek kroz njihovo značenje);

6) pored žena, ono što se sanjalo nikada se ne sme prepričati osobama koje su nevernici, neukim ljudima ili pak neprijateljima, koji ih mogu namerno zloupotrebiti protiv Alaha, i tako izazvati ili gnev i/ili ugroziti onoga koji je sanjao.

Pravila koja se odnose u islamskoj religiji na osobe koje imaju prava da snove tumače 

Loading...

Isto kao i sanjanje snova u muslimanskoj religiji, tako i njihovo ntumačenje ima svoje određene i ustanovljene “adabe” kojih se nužno pridržavaju oni “retki i milošću obdareni” koji mogu da pak i tumače snove koje je sanjao neko drugi:

1) nikada se tumačenje snova ne sme vršiti kada je noć, jer je to “zlo doba” kada se spava i kada se ništa pošteno i pravedno ne radi, jer je samo “zlo budno i vreba duše ljudi”;

2) nikada se snovi ne smeju tumačiti kada sunce zalazi ili kada tek izlazi na horizontu;

3) nikada se ne smeju tumačiti snovi pred podne ili baš tačno u podne (to pravilo ima i svoj poseban naziv – “zeval”);

4) pravilo kaže da je najbolje da se što veći broj snova istumači na “pozitivan i dobar način”, jer je tada bolja prilika da se on ii ostvare id a onome ko ih je usnio i doprinesu nekom boljitku id a mu obezbede “milost Alahovu”;

5) ne smeju se nikada izmišljati snovi niti se ono sanjano sme na bilo koji način “ulepšavati ili se pšreuveličavati” da bi dobilo na značaju i da bi se osoba koja je sanjala na takav način “istakla”;

Loading...

6) veliki je greh i to baš prema “Svemoćnom Alahu”, ako bi se kojim slučajem snovi koji su loši predstavljali kao dobri i pozitivni, te se takve osobe smatraju bolesnim duševno, i Alah njihove duše posmatra kao zle i pokvarene, koje truju društvo i koje moraju biti “uzete da bi se svo zlo uništilo u korenu”;

7) smatra se da je najveći greh u islamskoj religiji laganje o snovima, a upravo jer su tada ljudske duše Alahu najbliže i on ih sagledava kakve su zapravo, i najveća je uvreda za Njega kada neko laže o snovima, što se tumači grešno i loše, isto kao kada bi lagao u trenutku kada je na samrti.

Podela snova u islamskoj religiji – “lažni i istiniti snovi” po sanovniku Ibn Sirinom 

Kako je navedeno ranije, najpoznatiji muslimanski sanovnik, jeste onaj po Muhamedu Ibn Siri, te on sve snove koji se sanjaju deli na one koji su lažni (te time i loši i nepoželjni) i one koji su pak i istiniti (odnosno dobri i “Alahu dragi”).

Oni snovi koji su po Islamu lažni i koji su nepoželjni da se i tumače kao takvi su: 

1) svi oni snovi koje sanja osoba koja je ili veliki grešnik ili koja je nevernik i koji se u ovoj religiji naziva “hulm”, pa se nikada i ni pod kojim uslovima takvi snovi ne smeju tumačiti niti se pak oni smeju javno komentarisati ili se izgovarati “na glas” i pred drugim ljudima se spominjati;

2) lažnim se snovima smatraju i oni koje sanja osoba koja je “duševno bolesna”, odnosno snovi koji predstavljaju nešto materijalno i ono što je svakodnevno, što je nečija rutina ili pak preokupacija; 

3) lažni su i oni snovi koje sanja neko ko je “fizički odnosno telesno bolestan”, te se ne tumače ni snovi koje sanja upravo osoba koja ima povišenu telesnu temperaturu, koja ima groznicu i koja je generalno od nečega zaraznog ili nezaraznog obolela, sve dok se ona i ne izleči (jer se smatra da joj je bolest doneo “Nečastivi”);

4) lažan je i onaj san koji se sanja kada se osoba nečega realnog ili nerealnog boji, te se snovi “iz straha” nikada ne tumače, pošto se veruje da je strah prisutan kod osoba koje su nepoštene i/ili lažljive i neverne Alahu, te i da su strahovi delo samoga “Šejtana” odnosno đavola;

5) lažni su i nikada se ne tumače oni snovi kojih je više od jednoga, a koji su opet nastali iz straha ili su pak delo “Šejtana” koji je “prodro u ljudski um”, i njime u snovima upravlja protivno Alahu;

6) lažan je svaki san koji “đavo namerno nekome prikaže”, te i takav san se baš apsolutno nikada ne sme da tumači i da se o njemu bilo kome govori, niti se o njemu sme razmišljati, ne sme se sećati sna onaj ko ga je sanjao, te i ne sme da se o takvom snu nakon buđenja više uopšte razmišlja;

7) san koji je lažan, jeste i svaki onaj koji se usni kada je osoba koja sanja u nekim povredama ili fizičkim bolovima, ili kada ima bilo kakve vrste tegoba koje joj uzrokuju patnju i nemire.

Oni snovi koji su po Islamu istiniti ili stvarni i koji se mogu tumačiti i poželjni su kao takvi: 

1) san koji reprezentuje nešto srećno i koji je „dat da se sanja“ od Alaha lično, ili pak neko sanjanje samoga Alaha, jeste istinit, dobar i posve i radostan san;

2) istinitim snom se smatra i onaj san koga osobi koja sanja pokaže i prikaže anđeo (odnosno na muslimanskom „melek“);

3) istinit je i svaki onaj san koji ima neko preneseno značenje i putem koga se na nešto vrši aluzija (i takav san ima poseban naziv i označava se kao „mermezeh“);

4) istinit san je i onaj kojim je potrebno da se „protumači“ ono sasvim suprotno ili već da se sam san objasni na dijametralno suprotan način od onoga kako se sanja (na primer kada neko sanja ili loše snove, a generalno se oni tumače kao vrlo dobri i pozitivni na javi);

5) kada su u pitanju oni snovi koji jesu istiniti i tačni, ali koji na javi ne moraju da se odmah potom pretvore u istinu i da se ostvare, jer zahtevaju i uče osobu koja sanja vrlini strpljenja, jesu takođe istiniti snovi.

Najčešći snovi u Islamu i njihova značenja i tumačenja po Velikom Islamskom Tumaču 

Generalno je tumačenje snova u islamu, ograničeno svakako na one najčešće sanjane snove, akoji se mogu podeliti na  – snove o Islamu (to su snovi o samoj veri ili o Alahu); kao i snove o drugim ljudima; snove o životinjama; snove koji se odnose na “svet” (ili takozvani “dun’jaluk”) i snove koji se odnose na “ostala sredstva neophodna za život” – pa će u nastavku teksta biti prema ovim navedenim podelama, i pojašnjeni oni najčešći i najupečatljiviji iz svake grupacije.

Snovi o islamskoj veri i/ili o Alahu – tumačenje i značenje snova o Islamu 

Sanjati da u snu neko razgovara sa Alahom – ovakav san se tumači kao dobar i istinit, ali pod uslovom da vernik Alahu u snu ne vidi lika, i da se Alah prikazuje iza nekog zaklona; osoba koja ovo sanja će da stekne veliki ugled i poštovanje u društvu, i da bude cenjena od svih drugih ljudi; 

Sanjati da u snu neko razgovara sa Alahom ali da nema zaklona koji bi Svemoćnom Alahu sakrio lika – ovakav san se ne tumači kao dobar, i znači da onaj koji sanja ima neke grešne misli i da je njegova vera dosta „oslabila“, pa treba da se pokaje i da se moli da mu gresi budu nekako i oprošteni, te da obavezno „prouči dovu“;

Sanjati da neko moli Alaha da mu sve grehe oprosti i da mu ne zameri neke pogrešne misli – ovakav san označava da je neko iskren i svestan da je Alah „najveći“, te će ga stići neka velika radost i sreća u skorije vreme, i uspeće da u samome sebi iznađe neki mir i harmoniju;

Sanjati da je neko dobio na poklon od Alaha nešto što je materijalno (odeću; obuću; novac) – označava da je onaj koji sanja vrlo gramziv i da mu je pohlepa „pomutila razum“, te da će sve i do kraja života da ima neke velike brige i neprilike, ali da i čak i za sve to treba da bude on Alahu zahvalan, jer je to način da se promeni, te i da mu se „duša spasi i da ne ode kod Šejtana“;

Sanjati da neko ružno govori o Alahu ili čak preduzima protiv Njega neka nedela, ili ima nekog “drugog Idola ili Boga kome se klanja” – ovakav san označava da je osoba sasvim u svom životu “posrnula” id a je pod uticajem Šerjtana, ten e može biti srećna i sve loše posledice će da snosi jer ne veruje in e poštuje u Alahova učenja i Njegove mudrosti;

Kada neka osoba sanja da vidi anđela (koji se zove u Islamu “melek”, a i gde se misli na anđele iz “Kurana”), a takav anđeo je poznat onome ko ga i sanja – označava da tu osobu očekuju uskoro u životu neke srećne vesti i samo dobre i poželjne promene i napredak u svim aspektima;

Kada neko sanja da mu se više anđela odnosno “meleka” nalazi u njegovoj kući da bi ga i posetili i upozorili na nešto – ovakav san označava da onaj koji sanja mora da se pripazi nekih neprijatelja i nevernika, i da se pribojava nekih zlih ljudi ili lopova koji ga vrebaju;

Kada neka osoba sanja „anđela smrti“ ali koji je nasmejan i blagoga lika – označava da će taj neko umreti kao vernik, te i da će njegovu dušu sa radošću i pažnjom u svoje okrilje da primi Alah;

Kada neka osoba sanja „anđela smrti“ koji je ljut ili je vrlo tužan – taj koji sanja će da umre sa nekim velikim teretom i kajanjem na svojoj duši, te mu neće biti dat oproštaj i muka će da ga „prati i na onom svetu“.

Snovi u islamu koji se odnose na druge ljude i njihova značenja i tumačenja po Ibn Siri 

Kada neko usni mladića koji je potpuno „bele puti“ – ovakav san označava da taj koji sanja ima nekoga ko mu je neprijatelj, ali ko je prikriven i ko se pretvara da je odan i dobar drug;

Kada neko sanja mladića koji je sasvim „crne puti“ – označava da baš taj koji sanja ima vrlo jednog moćnog i jakog neprijatelja, te i da ne treba da se protiv njega bori jer će da sve izgubi;

Kada neko sanja da vidi starca – označava da je onaj koji sanja jedna vredna i vrlo požrtvovana osoba, te i da je porodičan čovek i brine o svojim najmilijima, i uz sve to je pravi vernik;

Kada neko sanja lepu devojku koja mu je ušla u kuću – označava da će da u skorije vreme taj da čuje neke srećne vesti ili da će da ga dočeka velika radost;

Kada neko sanja da vidi u snu veliku žensku osobu koja je podgojena i koja ima „previše kilograma“ – označava da će godina koja sledi da bude vrlo rodna i berićetna, i da će taj neko živeti u bogatstvu i izobilju;

Kada neko sanja dete koje sa njim razgovara – ovakav san označava da osoba koja sanja ima nekog veoma opasnog neprijatelja, ali koji se pretvara da mu je dobar prijatelj, iako mu realno on nikako ne želi ništa dobro u životu;

Kada osoba sanja svoju ili tuđu bolest – ovakav san je vrlo loš predznak i može da se najpre i protumači kao skora i iznenadna smrt osobe koja sanja, te treba on da se pomoli Alahu za oprost svih grehova i da bude spremna za „onaj svet“;

Kada neko sanja da ga tuče onaj ko mu je prijatelj ili poznanik – pomenuti san je dobar predznak za onoga koji sanja, te označava da će imati neke iznenadne srećne vesti ili veliki dobitak; sa druge strane za osobu koja je u snu „siledžija“ ovakav san je predskazanje skorih nevolja, bolesti i belikog siromaštva;

Kada neko sanja sebe kao psihijatrijskog bolesnika i svi oko njega misle da je on sasvim jako „poremećen ili lud“ – ovakav san je dobar predznak i označava da će onaj koji sanja da se i uskoro obogati, a što je još zanimljivije, njegovo će bogatstvo da bude proporcionalno po svojoj veličini i količini, stepenu ludila koje se sanja i doživljava u snu.

Snovi o životinjama u Islamu i njihova značenja i tumačenja prema Velikom Tumaču

Kada neka osoba sanja magarca – imaće veoma lep i srećan život, prepun uspeha i ostvarenja želja i planova; 

Kada neko sanja kako jaše konja koji galopira – ovakav san znači da će ta osoba da učini neki vrlo veliki greh, i da će da ga ponesu neki loši nagoni i sve će pokušati da ostvari i dobije na neki podmukao i nepošten način;

Kada neka osoba sanja pticu golubicu – ovakav san označava harmoniju i mir u porodici, bernost žene u koju je zaljubljen, sreću i veliku radost na svim životnim putevima;

Kada neka osoba sanja da je namerno zaklala jagnje, ne jer je gladna nego jer je zlobna i namerno je ubila nevino stvorenje – ovakav san je po Islamu vrlo zloslutan i označava da će baš onome koji sanja ili pak nekome ko mu je vrlo blizak da uskoro umre dete;

Kada neko sanja da mu je sova ušla u kuću – uskoro će da bude opljačkan i da mu sve stvari koje je stekao odu u nepovrat.

Snovi u Islamu o svetu koji nekoga okružuje (o dun’jaluku) i njihova značenja i tumačenja 

Kada neka osoba sanja da se uzvinula u nebo i velike visine – imaće neki skori i veliki uspeh na poslu kojim se bavi, oduvek radeći i pošteno i sa puno truda; 

Kada neka osoba sanja da je vazduh prepun dima ili da ga okružuje magla od koje ne vidi ništa – oko onoga koji sanja su vrlo zlonamerne osobe koje stalno smišljaju neke spletke i stalno nove prevare, a jer i žele da ugroze svakoga ko je od njih bolji i uspešniji;

Kada neka osoba sanja da je sunce sasvim promenilo boju i pocrvenelo je i izgleda kao da je „krvavo“ – onaj koji sanja nekome namerno čini zlo ili loše stvari, i nepravde koje je počinio drugima, i njemu će da se višestruko vrate;

Kada neko sanja da je na mestu gde nikada neće ogrejati sunce i na kome vlada večna tama i noć – ovakav san označava da će osoba koja sanja ili ljudi koji su joj bliski uskoro da vrlo osiromaše i da se bore za preživljavanje, kako ne bi umrli od gladi

Kada neka osoba koja je bolesna sanja da je svanulo lepo i novo jutro – to označava da će da uskoro ozdravi, ili pak da će „olakšanje tegoba“ da usledi nakon njene skore smrti; 

Kada neko sanja da sa neba padaju zvezde i da se one nalaze ili u vodi ili pak po zemlji – ovakav san označava da će neko blizak osobi koja sanja, da pretrpi veliku patnju, tugu, nevolje i neprilike u najskorijem periodu; 

Kada neko sanja poplavu koja ga je zadesila – ovakav san označava da će ta osoba da baš vrlo puno pati, te i da stalno plače i proliva suze do kraja života;

Kada neka osoba sanja da pije vodu koja je prljava ili je sasvim zamućena – uskoro će da se vrlo i teško razboli i neće nikako moći da se reši patnji, jer je grešan i nevernik, i Alah ne želi da mu usliši molitve, i da mu smrću spasi dušu od nepodnošljivoga bola;

Kada neka osoba sanja da je sasvim nakićena zlatom – onaj koji sanja će da olako i izgubi sve što je stekao, ali jer je postao pohlepan i lakom na novac i bogatstvo, i zaboravio je na veru, a i na prave vrednosti koje Alah pokazuje;

Kada neko sanja da nosi prepunu posudu vode ali ne prosipa niti jednu jedinu kap – onaj koji sanja ovakav san, će da se i uskoro oženi i da stekne veliko bogatstvo i ugled, i biće vrlo srećan i zahvalan; 

Kada neka osoba sanja da je pozajmila ili poklonila drugome neke svoje bisere – onome koji sanja ovakav san, će da se razboli dete i postoji mogućnost da se neće moći izlečiti, te i da će da i skoro umreti;

Kada neko sanja da krcka bisere i da njima lomi svoje zube – nekome će ogovaranja i spletke da donesu velike nevolje, i neće moći da dokaže da je nevin i da nije počinio grehe za koje je pak i namerno optužen;

Kada neka muška osoba sanja da ima na glavi krunu od čistopga zlata – to označava da će da stekne imetak tako što će da se oženi bogatom ženom koju ne voli, ali koja je imućna i koju će prihvatiti zbog berićeta i blagostanja.

Svakako je jasno i očigledno, to da je u ovom tekstu naveden samo jedan mali deo svih snova i njihovih tumačenja u Islamu, pa je najbolje da ako baš niste svoj san pronašli u ovim napisanim redovima, njegovo tumačenje potražite u Velikom Islamskom Tumaču Snova po Ibn Siri, koji je dostupan i u pisanoj i u digitalnoj formi, i koji je jedan od najpouzdanijih tumača snova, kome se veruje, i koji je neprikosnoven u islamskom svetu.

Sponzorisano

Loading...